CIHLY A KERAMICKÉ STROPY

         KERATHERM                                                          POROTHERM                                                               HELUZ

logo-tondach                                    Wienerberger                                        heluz_logo

 

Cihla je velice oblíbeným stavebním materiálem už celá staletí. Důvodem je její delší životnost v porovnání s jinými stavebními materiály. Vypalování cihelné hmoty probíhá při téměř 1000 stupních celsia, a tímto způsobem se nevyrábí žádný jiný moderní stavební materiál. Tradice výroby pálených cihel sahá do dávnověku, vždyť na stavbu Babylonské věže bylo dle dostupných zdrojů použito až 85 milionů cihel, které se pálily přímo na místě. Cihla nevytváří při ideální vlhkosti podmínky pro vznik plísní, je odolná proti ohni, účinně tlumí zvuk, má poměrně vysokou únosnost a moderní cihelné bloky šetří tepelnou energii i přírodu. Její předností je také schopnost absorbovat a posléze uvolňovat případnou okolní vodu bez jakéhokoliv poškození struktury cihly. Právě tato schopnost je předností oproti dnes konkurenčním porobetonovým výrobkům. Kdo měl někdy ve svém domě problém s vlhkostí zdiva díky špatně udělané izolaci nebo již stářím poškozené, může tuto vlastnost jedině potvrdit.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment keramických miakových stropů, které dotvářejí jednolitost keramické konstrukce a celkovou pohodu v cihelném domě.

V naší nabídce máme výrobky tří renomovaných výrobců :

POROTHERM - výrobce Wienerberger cihlářský průmysl a.s., České Budějovice, www.porotherm.cz

HELUZ - výrobce Heluz cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko, www.heluz.cz

KERATHERM - výrobce Tondach česká republika, závod Šlapanice, www.tondach.cz

 

Současná nabídka cihel je mimořádně široká a zahrnuje speciální výrobky. Jedním z takových výrobků je broušená cihla, která je výrazným krokem vpřed ve vývoji pálených cihel z hlediska technologie zdění. Proč?

Broušené cihly se vyrábějí stejným způsobem jako klasické cihly, ovšem s tím rozdílem, že se ložné plochy po vypálení zbrousí do roviny speciálními brusnými kotouči, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Upravené cihly mají stejnou výšku s povolenou odchylkou maximálně 1 mm, což přestavuje značnou úsporu malty a nejen to.

Lze v kostce shrnout výhody těchto cihel?

Zdivo z broušených cihel je ekonomicky výhodnější, a to hned ze dvou důvodů – menší pracnosti a nižší spotřeby malty. Úspora malty je způsobena snížením tloušťky ložné spáry z 12 mm u klasického zdění na 1 mm pro zdění broušených cihel. Vzhledem k tomu, že je cihelný střep téměř beze spár, minimalizuje se vznik prasklin v omítkách. Nezanedbatelné je i zlepšení tepelných vlastností při zachování stejné tloušťky zdiva. Eliminace dílčích tepelných mostů je dalším nepřehlédnutelným pozitivem.