DESKOVÉ MATERIÁLY

SÁDROKARTON                                OSB                               CETRIS                                BETONYP

Sádrokartonové desky KNAUF, NORGIPSknauf

KNAUF GKB            12,5 x 1250 x 2000 mm obyčejný
KNAUF GKB I          12,5 x 1250 x 2000 mm vodovzdorný
KNAUF GKB F         12,5 x 1250 x 2000 mm protipožární
KNAUF GKB            12,5 x 1250 x 2600 mm obyčejný  

NORGIPS GKB       12,5 x 1250 x 2000 mm obyčejnýnorgips
NORGIPS GKB I     12,5 x 1250 x 2000 mm vodovzdorný
NORGIPS GKB F    12,5 x 1250 x 2000 mm protipožární


O S B - dřevoštěpková deskaOSB

OSB 10 x 2500 x 1250mm
OSB 12 x 2500 x 1250mm
OSB 12 x 2500 x   625mm  4P+D
OSB 15 x 2500 x 1250mm
OSB 15 x 2500 x   625mm  4P+D
OSB 18 x 2500 x 1250mm
OSB 18 x 2500 x   625mm  4P+D
OSB 22 x 2500 x 1250mm
OSB 22 x 2500 x   655mm  4P+D

 

CETRIS - cementotřísková deska ( formát 1250x3350mm)

CETRIS       8mm
CETRIS     10mm
CETRIS     12mm
CETRIS     14mmCetris logo
CETRIS     16mm
CETRIS     18mm
CETRIS     20mm
CETRIS     22mm
CETRIS     24mm
CETRIS     26mm
CETRIS     28mm
CETRIS     32mm
CETRIS     40mm

BETONYP - cementotřískové desky ( formát 1250x3200mm)

BETONYP   8mm
BETONYP 10mmBetonyp logo
BETONYP 12mm
BETONYP 14mm
BETONYP 16mm
BETONYP 18mm
BETONYP 20mm
BETONYP 22mm
BETONYP 24mm
BETONYP 28mm