CEMENT VÁPNO POJIVA

CEMENT HRANICE                          H A S I T                          BASF                            S A L I T H

Nabízíme široký sortiment pytlovaných omítkových a lepících směsí směsí pro stavbu domu. V našem sortimentu najdete:

UNICEMENT - portladský cement CEM II/B - S 32,5R
UNIMALT 14 - pojivo pro zdění a omítáníCement logo
UNIMALT ZMR 11 - zdící malta 
UNIMALT OJR 12 - jádrová ruční omítka
UNIMALT BP 16 - cementový potěr
UNIMALT SPS 56 - samonivelační podlahová hmota
UNIMALT S 19 - cementové lepidlo pro obkady a dlažby v interiéru
UNIMALT S 29 - cementové lepidlo pro obklady a dlažby v exteriéru i interiéru
UNIMALT S 59 - flexibilní cementové lepidlo pro obklady a dlažby v exteriéru a interiéru 

HASIT 160 - štuková omítka
HASIT 162 - štuková omítka se zvýšenou pevnostíhasit
HASIT 205 - sanační špric
HASIT 208 - sanační hrubá omítka
HASIT 212 - sanační jemní omítka - štuk
HASIT 820 - tepelně izolační zdící malta
HASIT 850 - tepelně izolační zdící malta
HASIT 980 - zdící malta pro lícové zdivo
RILLENPUTZ 710 - bílá vrchní omítka se zrnitostí 2mm

 

basfBASF PRINCE COLOR K 01 jádrová omítka
BASF PRINCE COLOR NA 420 Anhydrit (samonivelačka)
BASF PRINCE COLOR K 13 Štuk vápenocementový
BASF PRINCE COLOR K 04 Štuk vápenný vnitřní
BASF PRINCE COLOR EBF jemný 0-2mm potěr
BASF PRINCE COLOR EBF hrubý 0-4mm potěr
Penetrace Multigrund PGU MP 111 5Kg 
Penetrace Multigrund PGU MP         1Kg
Kamínky Multiputz                 MP       25Kg

 

SALITH PII - oblíbená štuková omítka se zvýšenou pevností 

 

VÁPNO hydrát - 25kg/bal
VÁPNO vzdušné - 20kg/bal
VÁPNO dolomitické - 40kg/bal

sakret

CEMENT HRANICE a.s., www.cement.cz

BASF  Česká republika s. r. o. www.basf.cz

HASIT, Horažďovice a.s., www.hasit.cz

SALITH, Zábřeh n.M., www.salith.cz