MAPEI - stavební chemie a lepidla

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ  MAPEI

                                                            mapei

 Výrobky MAPEI, lepidla a chemické výrobky pro stavebnictví se podílejí na kvalitě života, mění a zlepšují vzhled, pohodlí a bezpečnost prostředí, ve kterém žijeme. Výrobky MAPEI proto nacházíme všude v našich domovech, pod podlahami, v betonu pilířů, na povrchu historických staveb. Často pomáhají aniž by byly vidět, jsou však nedílnou součástí konstrukčních prvků, které zajišťují vzájemnou a účinnou soudržnost. Kromě pevnosti s stability nabízejí širokou škálu
vlastností a barev a představují pomoc a podněty pro architekty a projektanty při realizaci stále pěknějších, zdravotně nezávadných a bezpečnějších staveb.

Sortiment výrobků MAPEI  je rozdělen do následujících skupin:

Výrobky na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene

Moderní výrobky se snadnou aplikací, dlouhodobou trvanlivostí a vysokou spolehlivostí, jejichž vlastnosti a technické parametry jsou v souladu s EN 12004, EN 12002, EN 13888 a s označením CE.

Výrobky pro lepení pružných a textilních krytin a parket

Ucelený sortiment lepidel pro povlakové krytiny včetně výrobků pro přípravu podkladů.

Výrobky pro stavebnictví

Široký okruh výrobků umožňujících používání nejnovějších technologií a vyhovující všem potřebám při provádění stavebních konstrukcí a splňující současně i požadavky na dokonalý vzhled. Uplatňují se při novostavbách a rekonstrukcích vodohospodářských děl, mostů a dalších železničních i silničních staveb, při sanacích historických budov i v novodobé moderní architektuře.

Přísady do betonů a malt

Ucelený sortiment suchých maltových směsí splňujících požadované vlastnosti, dlouhodobou trvanlivost a náročné technické požadavky na mechanickou i chemickou odolnost betonů a malt. Systémy ve shodě s normou EN 934.

Ochranné a dekorativní nátěry a stěrky

Inovované výrobky pro dlouhotrvající, dokonalý a atraktivní vzhled povrchových úprav stavebních konstrukcí.

Průmyslové podlahy

Podlahové systémy na bázi cementu, epoxidových a polyuretanových pryskyřic. Jejich použití je jednoduché, spolehlivé a nabízí široké možnosti uplatnění.

Výrobky pro dřevěné podlahy

Vysoce kvalitní lepidla, která umožňují dokonalejší, spolehlivější a bezpečnější postupy při lepení parket a přípravě podkladů.

Výrobky pro podzemní stavitelství

Výrobky určené speciálně pro tunelářské technologie nebo obecně stavby prováděné pod úrovní terénu a vody.

Intenzifikátory mletí cementu

Přísady zdokonalujících proces mletí cementu a zlepšující jeho užitné vlastnosti i výslednou kvalitu.

MAPEI - dodavetel  MAPEI ČR, Olomouc, www.mapei.cz