POROBETONOVÉ TVÁRNICE

                         YTONG                                                                  H+H                                                              IFT

 

ytong_logo                HH               ift ostrava

 

Porobeton je masivní stavební materiál, který se vyrábí ze surovin, které se nacházejí v přírodě v prakticky nevyčerpatelném množství. Vápno, písek a voda. Milióny vzduchových pórů mu propůjčují jeho výtečné tepelně izolační vlastnosti. Díky precizní výrobě má dostačující
technicko-statické vlastnosti. Porobeton neobsahuje žádné substance, které by negativně ovlivňovaly zdraví nebo přírodní prostředí a stejně tak neuvolňuje žádné škodlivé částice.

Výtečná tepelná izolace porobetonových výrobků udržuje v zimě v budovách příjemné teplo. Šetří na nákladech na topení a omezují se ztráty energie. V létě naproti tomu zůstávají vnitřní prostory příjemně chladné. Součitele tepelné vodivosti jsou nejnižší ze všech masivních stavebních materiálů a umožňují tak zdivu  splnit požadavky tepelně izolační normy na opláštění budov bez nutnosti dalších nákladných tepelně izolačních opatření.

Vynikající akustické vlastnosti dosahují porobetonové tvárnice svojí uzavřenou pórovitou strukturou. Tato struktura je příčínou dodatečných zvukově izolačních vlastností. Již s ohledem na svou nízkou hmotnost je velice snadné porobeton zpracovávat. Bez velké námahy je možno přímo na stavbě s milimetrovou přesností připravovat potřebné přířezy. Stejně snadné je frézování instalačních drážek nebo vrtání otvorů pro zásuvky a vypínače.

Se svou čistě minerální skladbou náleží porobeton k nehořlavým stavebním materiálům.

 

YTONG - výrobce Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna, www.xella.cz

H+H -    výrobce H+H Česká republika, Most - Kopisty, www.HplusH.cz

IFT -      výrobce PÓROBETON Ostrava a.s.  www.porobetonostrava.cz